Contessa 3 max

дизайн и предпечат на етикет и контраетикет, април 2019
Етикет и контраетикет, kлиент: Екофол
Етикет за течен тор Contessa 3max. Клиент: Екофол

 

Дизайн на етикет за Contessa 3max Етикет лице Contessa 3max Етикет гръб Contessa 3max