Fast Gro, тревни смески

Серия опаковки за тревни смески, май 2018
Графичен дизайн и предпечат на опаковки за тревни смески.  Клиент: Джи Би Ем комерс
Опаковка за тревна смеска Fast Gro. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Опаковка за тревна смеска Fast Gro. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Опаковките за тревни смески Fast Gro се появяват като "опитен образец". Трябва да се проверят възможностите за опаковане на тревни смески с нов вид опаковка, отпечатана в нова печатница, с нова технология за печат при минимални количества специално за ограничени пазари и серии. Задачата е да направим графичен дизайн на търговска марка Fast Gro и опаковки, за лимитирана серия с три вида тревни смески. 

Опаковка за тревна смеска Fast Gro. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Опаковка за тревна смеска Fast Gro. Клиент: Джи Би Ем Комерс

 

Опаковка за тревна смеска Fast Gro. Клиент: Джи Би Ем Комерс

 

Опаковка за тревна смеска Fast Gro. Клиент: Джи Би Ем Комерс

 

Опаковка за тревна смеска Fast Gro. Клиент: Джи Би Ем Комерс