Bano

Логотип, комбинирана марка,  януари 1999
Логотип и комбинирана марка.
Бано ООД,
 Графичен знак,
 комбинирана марка

Бано ООД,
 Графичен знак,
 комбинирана марка

ПРОЕКТИ ОТ НАФТАЛИНА. Един от най интересните проекти в моята практика бе работата за Бано ООД. Не само заради готовноста на нейния собственик Севдалин Асенов, да се довери на новите за това време стъпки в развитието на една марка, но и заради нелеките стъпки в проучване на пазарите, планове за развитие, използване и оррганизиране на фокус групи, нови технологии в печата на етикетите и опаковките. Все пак, първо беше създаването на комбинирана марка за фирмата производител. Идеята беше ясна още в началото. Оставаше да придобие графично изражение. Дизайн: Александър Георгиев, за рекламна агенция Агора.

Бано ООД,
 Графичен знак,
 комбинирана марка

Бано ООД,
 Графичен знак,
 комбинирана марка

Бано ООД,
 Графичен знак,
 комбинирана марка

Бано ООД,
 Графичен знак,
 комбинирана марка

Бано ООД,
 Графичен знак,
 комбинирана марка