BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Agora athletic meeting

Търговска марка, графичен знак и акцидентни материали, януари 1999

Търговска марка, графичен знак и акцидентни материали.

ПРОЕКТИ ОТ НАФТАЛИНА. Предисторията на създаването на марката е кратка. Държавата изпитва затруднение в този момент да организира международен турнир по лека атлетика. Ние имаме желание, амбиция и приятели в БФЛА. Кръщаваме го на името на рекламната агенция. За да намерим спонсори за наградния фонд и положим сериозен труд за организация ни трябва лице. Идеята е да имаме знак към който, като допълнение, е изписано името на турнира, датата и мястото на провеждане със сансерифен шрифт. Заедно с него проектираме и акцидентните материали необходими за официалната кореспонденция. Дизайн: Александър Георгиев, за рекламна агенция Агора.

 следващ проект: >> Abdera-1
 предишен проект: Alkalays Fashion <<