Agrogarant

Търговска марка и графичен знак,, февруари 1993

Търговска марка, графичен знак, приложение.

ПРОЕКТИ ОТ НАФТАЛИНА. Обикновено търговската марка се проектира по като комбинирана марка или само логотип за да се поставя безпроблемно върху различни по структура и цвят основи. При тази обаче водещото беше графичния знак. Той е разработен като монограм чрез комбиниране на поредица от един и същ символ при ротация от 90 градуса. По този начин се създава поредица от две различни букви една до друга. Логотипа на търговската марка е проектиран на базата на същия символ. Дигитално възстановен проект. Дизайн: Александър Георгиев.