Agrogarant Service

Графичен знак, логотип, акцидентни материали, ноември 1994

Графичен знак, логотип и акцидентни материали.

ПРОЕКТИ ОТ НАФТАЛИНА. Година след създаването на графичния знак на Агрогарант се наложи промяна в ситуирането на марката. Времената бяха мъгливи и законодателството променливо. Дружеството трябваше да се занимава с продажба и дистрибуция на висококачествена селскостопанска техника и инвентар, употребявани и нови машини и оборудване. Все още проектирането беше предимно аналогово. При изграждане на фирмения стил беше запазен графичния знак на търговската марка и изцяло променен цветови облик. Бяха прецизирани дебелините на контура и светлосилата на основните илюстрации на машините за фирмената документация (възстановени са по спомен като вид машини). За проектирането на визитките, бланките и пликовете на помощ идваха наборните шрифтове в Държавната печатница. Дизайн: Александър Георгиев.