American Chamber of Commerce in Bulgaria

Графичен знак, акцидентни материали, юли 1996
Графичен знак, фирмен стил.
Американска търговска камара в България, лого

 

Американска търговска камара в България, лого

ПРОЕКТИ ОТ НАФТАЛИНА. Задачата беше от ясна по ясна. Двата флага да се преплитат в марката на Американска търговска камара в България. Основния проблем в задачата беше да се избегне застъпване на червеното и зеленото и конфликта на бялото върху бял фон. По товавреме програмите за предпечат не поддържаха допълнителни цветове (spot colors) и файловете за цветоотделяне при печат с цветове по мостра изглеждаха интересно: циан вместо тъмносиньо, жълто вместо зелено и магента вместо червено.  Дизайн: Александър Георгиев, за рекламна агенция Агора.

Американска търговска камара в България, лого

Американска търговска камара в България

Американска търговска камара в България

Американска търговска камара в България

Американска търговска камара в България, акцидентни материали