Brod & Co

Графичен знак (лого), фирмена идентичност, май 1996
Графичен знак и фирмена идентичност.
Бано ООД,
 Графичен знак,
 комбинирана марка

Брод и Ко (Brod & Co),
 Лого,
 графичен знак,
 фирмена идентичност

ПРОЕКТИ ОТ НАФТАЛИНА. Няколко години след създаването на фирмата, основателят ѝ реализира и една от мечтите си. Фабрика за трикотаж Брод. Тъкачната фабрика в Подуене е построена през 1906 г. от Димитър Беров и Антон Хоринек. За времето си тази фабрика за платове е едно от най-големите индустриални предприятия в София. Рестартирането е поставено с фирмена идентичност. Графичният знак е проектиран като монограм подсказваш въртящи се елементи, както и името на собственика – Георги Георгиев. Дизайн: Александър Георгиев.

 

Брод и Ко (Brod & Co),
 Лого,
 графичен знак,
 фирмена идентичност

Брод и Ко (Brod & Co),
 Лого,
 графичен знак,
 фирмена идентичност

Брод и Ко (Brod & Co),
 Лого,
 графичен знак,
 фирмена идентичност

Брод и Ко (Brod & Co),
 Лого,
 графичен знак,
 фирмена идентичност

Брод и Ко (Brod & Co),
 Лого,
 графичен знак,
 фирмена идентичност

Брод и Ко (Brod & Co),
 Лого,
 графичен знак,
 акцидентни материали,
 фирмена идентичност