(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

ВАФЛА ХИПЕР

„В началото беше словото“. Работата по тази серия опаковки започна от нулата: първо създадохме словната марка, след нея графичния знак и първата опаковка. След налагането на този продукт на пазара, той беше последван от нови вкусове с по-точно адресиране на целевата група.

В тази опаковка се съчетават хармонично задължителните елементи: името, описателната илюстрация, слоганът, адресиращ целевата група, логотипа на производителя — всичките обвързани в единен замисъл.

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.