(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Вафла Wafreta

Вафлената експанзия на Макпрогрес се опитва да покрие всички целеви групи. „Wafreta“ адресира част от традиционния за фирмата сегмент: „Value for Money“. Дизайнът отговаря напълно на позиционирането на продукта. Използван е популярния съвременен шрифт Museo.

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.