(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Strudla

Задача: създаване на опаковки за десерт с натурални плодове под марката „Strudla“. Графичният дизайн се определяше от желанието ни една и съща визия да бъде възпроизведена върху различни материали. Решението ни бе да разграничим грамажите чрез разлика във вида на опаковките. За 220 грама използваме мека опаковка за еднократна употреба, докато за 360 грама се спряхме на картонена кутия.

Това наложи присъствието на фонове без допълнителни елементи и отлично разделяне на илюстративната част от индикаторния за вкус цвят. 

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.