(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Роден край, слепени бисквити

Описанията на проектите ни рядко са „преразказ по картинка“. Визиите са добре онагледени, а и по-интересното е пътят, който сме извървели, докато ги работим, целите, които са били поставени пред нас и доколко са били постигнати. В това отношение този проект е специален за нас.

Първо, това е един от първите проекти за нашия дългогодишен клиент „Престиж-96“, които правим за тях след смяната на собствеността на предприятието и съответно — пълна реорганизация на бизнес-практиките им. Затова заедно с работата по проекта изграждахме и комуникацията си с екипа на клиента. Другата особеност беше миксът от професионалното и личното, от свръхспешните срокове и разтегления ход на проекта. Независимо от всичко резултатът е перфектен: адекватен на заданието и пазара, горещо одобрен от клиента грамотен дизайн.

И така, началото беше дадено с изчерпателно и стегнато задание. С редизайна трябваше да се решат няколко сериозни проблема, които имаха бисквитите „Double“: вкарването на продукта под бренда „Роден край“; елиминирането на англоезичното име; подобряване на цветовата схема на продуктовата гама; точно адресиране на целевата група. Професионално написаното задание предопределя дизайна. От гледна точка на дизайнера доброто задание Е дизайн. За нас остава само да го преведем на езика на визуалното възприятие.

Базовата визия беше създадена в самото начало. По-нататък се решаваха само композиционни проблеми, свързани с хоризонтално-вертикалната ориентация на лицата на кутията и проблеми, свързани с вкусовата индикация. Останалата част от работата ни беше посветена на удовлетворяването на личните виждания на клиента, което е спорен въпрос и се отрича категорично от повечето ни колеги. От една страна: хубаво е, когато клиентът има лично отношение към проекта, това говори добре за неговата ангажираност. От друга страна: в 99% от случаите подобни „корекции“ нямат друго значение за крайния резултат, освен увеличеното време и цена за разработка. Е, и клиентът се чувства удовлетворен.

И кутиите в по-строен вариант. Вертикалната композиция не е каприз, а пряк резултат от точката в заданието „Места на продажба и начини за дистрибуция“.

 

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.