(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Neopamid и Neosorbid

Основна част от работата по проектирането на фирмения стил на Необалканика бе логическото и цветово структуриране и създаването на графичен дизайн на опаковките. Възможността да има ясно изразен графичен и цветови елемент бе тясно свързана с по-големите ограничения за опаковане и етикиране на лекарства в сравнение с лекарствените продукти без лекарско предписание. Използването на графичния знак на фирмата производител бе най-елегантния начин да разрешиме този проблем. Спряхме се на три цветови индикатора. Основния, към който принадлежи знака, определя групите заболявания за който е преднзначено лекарството. До него тънка лента разграничаваща лекарствата от една група. Третия цвят разделя обема на лекарството. Опаковката на Неопамид е една от двете пуснати в производство. 

Втория медикамент произведен с корпоративния дизайн за опаковки на Необалканика е Неосорбид. За всеки продукт се проектира щанца на кутийката в зависимост от броя и големината на блистерите, както и те самите.

В случая на Неосорбид се съобразихме с възможността за унифициране на размерите, така че да се даде възможност за използването им и за други лекарства.

Цветовата индикация помага за лесно разпознаване на различното количество в една таблетка.

 

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.