(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Neodipin bes-t

Неодипин Бес-Т е първия продукт, в който клиентите поискаха да нарушим основните фирмени стандарти за дизайн на опаковките и защитиха пред Изпълнителната агенция по лекарствата допълнителен графичен елемент на опаковката. Използването на сребърен бронз като основен цвят трябва да покаже, че това е специален продукт.

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.