(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Iso +Mg350, Zn & vitamin B6

Развитието на графичния дизайн при продължението на серията изотонични напитки беше ясно още от самото начало. Запазваме сновните цветове на етикета и капачката. Премахваме графичния елемент и акцентираме на марката.

Допълнителните цветове за вкусова индикация съответстват на цвета на напитката.

Особено атрактивно това съчетание се забелязва при Iso multifruit.

 

 

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.