(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Etosid

Работата по проекта на Cipla за нова серия опаковки и етикети приключи с продукта Etosid. Останахме обнадеждени от отсъствието на проблеми по трасето, от заданието до появата на самите продукти на пазара. 

Нямаше и проблеми в текстовете на листовките за пациента. Прецизно написан и коригиран текст от страна на производителя, внимателен прочит от страна на ИАЛ, стандартна малограмажна хартия, стандартен едноцветен печат и сгъната по правилния начин в производствените халета. Ние само се постарахме да е неразделна част от дизайна на опаковките и текста да е четлив.

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.