(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Екструдирани зърнени закуски Natura

Тази гама зърнени закуски се отличава освен по технологията на получаването им и по целевата група. При решаването на графичния дизайн на всеки един проект една от най-важните задачи е продуктът и неговата опаковка да се позиционират правилно в ценовия сегмент. Скъпо изглеждаш евтин продукт ще бъде заобиколен от хората, които търсят нисък и среден клас продукти, а потребителите, които купуват качествени стоки, без оглед на цената, ще го отхвърлят, защото цената ще им говори за ниско качество. Аналогична е грешката и при обратния случай.

В продуктовото фолио на Макрпгрес повечето продукти са в ценовия клас „Value for money“.

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.