(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Бисквити Petit Beurre

Необходимостта от допълнение към една гама продукти е свидетелство за техния успех. От гледна точка дизайн това изисква грамотна адаптация, а грамотната адаптация изисква заложени за това в основната опаковка възможности, чувство на мярка и вкус.

 

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.