(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Армония

Новите продукти с бренда „Armonia“ се отличават с по-голям грамаж, съответно – различен формат. В композицията промените са заместване на продуктовата илюстрация с прозорче. Промяна, наложена от особеностите на потребителското поведение и търсене за този тип продукти.

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.