BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Необалканика


Запазен знак, корпоративна идентичност.

Логото и корпоративната идентичност на Необалканика са проектирани успоредно със създаването на фирмата и нейните продукти. Особеното в този проект е, че освен фирмен знак, логото служи и за ъмбрела-бренд на продуктите й. Знакът е подкрепен от фирмения шрифт, както на латиница, така и на кирилица.

 

 следващия проект: (no next)