BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Grow Factor

търговска марка, декември 2015
Grow Factor.
Графичен дизайн на търговска марка. Клиент: Екофол

Търговска марка Grow Factor.

Grow Factor е марка, която е подчинена на общия замисъл за дистрибуция на серия нови продукти на  Екофол АД. Графичната марка отразява и емоционално допълва посланието на словната марка. Цветовата гама е класическа за областта на растениевъдството. Съвременният шрифт хармонично се допълва от стилистиката на графичния знак. Във вариантите на употреба е отразена възможността за разнообразно приложение от гледна точка на конкретен дизайн, печатни технологии и материали.

Grow Factor. Цветен и монохромен вариант.

 следващ проект: >> Fantasy in Cucina
 предишен проект: Helasol <<