BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Доверие СБТ

фирмен знак, септември 2013
Доверие СБТ.
Фирмен знак и акциденция.
Клиент: Доверие Обединен Холдинг АД

Графичен знак и логотип за медицински център Доверие СБТ.

Създаването на фирмения стил започна с три изисквания на клиента към нас за новата графична марка. Първото беше да се запази обединяващата графика – при всички структури на Холдинга тя е част от формата на латинско D. Второто беше запазването на начина на изписване и шрифта на логотипа.  Третото изискване – да се появи в празното пространство на D-то червен кръст но ”по-различен от този който използваме за болницата". 

Замислихме се какво трябваше да се случи. Искаха червен кръст който си го имаха в графичен елемент, който също си имаха и логотип, който не трябваше да променяме. Съгласихме се. Избягахме малко от стандарта при D-то и им дадохме възможност за по-раздвижено изображение. Променихме изцяло първата буква на логотипа. Най-голямата провокация се появи в "червения кръст" – той стана зелен и не точно кръст.

Цветови варианти Доверие СБТ.

Представихме възможния раздвижен вариант подкрепен от монохромни изображения на знака.

Идентичност Доверие СБТ

Бяхме убедителни в предложението ни за допълнителен цвят към конкретното синьо, използвано от холдинга. Доверихме се на рационалното. В бъдещия медицинския център ще има и козметични процедури свързани със здравословния начин на живот. Оставаше само да покажем защо не трябва да се използва цвета на работно облекло на лекарите или друг близък цвят.

Непредложени алтернативи.

След  приемането на цвят, форма и графика дойде и запитването – Може ли да ни предложите други предложения за ”червения кръст”?. Веднага изпратихме вариантите през които бяхме минали и отхвърлили.

Акцидентни материали. Доверие СБТ.

Бързо беше избрано единственото ни предложение. За нас остана удоволствието да довършим фирмения стил с необходимите основни акцидентни материали.

 

 следващ проект: >> Delicia vending