BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Три проблема – едно решение, листовка

листовка, март 2022
Листовка, графичен дизайн и предпечат. Клиент: Екофол
Три проблема,
 едно решение – Екофол,
 листовка

Три проблема,
 едно решение – Екофол,
 листовка

 Листовката е предназначена за раздаване пред щанда на Екофол на изложението Агра 2022. Служи за напомняне на земеделските стопани, че има изход от някои проблеми с посевите.

Три проблема,
 едно решение – Екофол,
 листовка

 

 следващ проект: >> мегаборд Amino Expert