Три проблема – едно решение, листовка

листовка, март 2022
Листовка, графичен дизайн и предпечат. Клиент: Екофол
Три проблема,
 едно решение – Екофол,
 листовка

Три проблема,
 едно решение – Екофол,
 листовка

 Листовката е предназначена за раздаване пред щанда на Екофол на изложението Агра 2022. Служи за напомняне на земеделските стопани, че има изход от някои проблеми с посевите.

Три проблема,
 едно решение – Екофол,
 листовка