Almi

Книжка, ноември 2009
Алми.
Книжка за оцветяване. Дизайн, илюстрации и предпечат.

Almi. Книжка за оцветяване.

Книжката за оцветяване бе поръчана като подкрепящ рекламен материал за продуктите „Алми“. Жизнерадостната кравичка Алми този път е в ръцете на малките художници.

Almi. Книжка за оцветяване.

За целта нарисувахме илюстрации, които малчуганите могат да гледат, докато избират своето моливче.

Almi. Книжка за оцветяване