BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Wafreta

опаковка, май 2014
Wafreta
Oпаковка на вафли. Дизайн и предпечат. Клиент: Макпрогрес

Дизайн на опаковка за вафли Wafreta. Vincinni. Клиент: Макпрогрес

Вафлената експанзия на Макпрогрес се опитва да покрие всички целеви групи. „Wafreta“ адресира част от традиционния за фирмата сегмент: „Value for Money“. Дизайнът отговаря напълно на позиционирането на продукта. Използван е популярния съвременен шрифт  Museo.

 

 

 следващ проект: >> Premier maxi