V-chek Lollipop test

Адаптация на дизайн и предпечат на опаковка и листовка за пациента, август 2022
Адаптация на дизайн на опаковка. Клиент: ДСБ ООД

 

V-chek Lollipop test,
 опаковка и листовка за пациента,
  Клиент: ДСБ ООД

V-chek Lollipop test, опаковка и листовка за пациента,  Клиент: ДСБ ООД

Разработихме опаковката на кутия за лекарства Magnum Medical. Формата на щанцата за нея, както и предпечата също е наше дело. Постарахме се да продължим дизайна с визия, приближаваща се до опаковките на медицинските маски, разработени за същия клиент. Специално разработени са информационни схеми и пиктограми.

V-chek Lollipop test, листовка за пациента,  Клиент: ДСБ ООД

V-chek Lollipop test, опаковка,  Клиент: ДСБ ООД