Тревна смеска Bee Happy

опаковки за тревна смеска и семена за медоносни цветя, септември 2023
Опаковка за тревна смеска и семена за медоносни цветя. Клиент: Джи Би Ем комерс
Опаковка за семена за трева Bee Happy. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Опаковка за семена за трева Bee Happy. Клиент: Джи Би Ем Комерс

 

След серията опаковки за семена Bee Happy, клиента ни пожела дизайн и на кутия за Специализирана тревна смеска с медоносни цветя. От лице и гръб до шест страни. От едни текстове до съвсем други. Задължителните пиктограми за разяснителната кампания, относно грижата за тревния килим, също претърпяха структурни промени. Наложително беше и пакетчето за семена да бъде адаптирано за комплекта.

Опаковка за семена за трева Bee Happy. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Опаковка за семена за трева Bee Happy. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Опаковка за семена за трева Bee Happy. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Понякога, в желанието си да съкратят сроковете за производство, клиентите се съгласяват на определени компромиси. Добре е, че не остват това на печатницата. Там щяха само да заменят единия цявят "по мостра" с друг, който използват за голямата серия опаковки. Сега можехме да сменим цветовете и в марката за да запази контрастен облик. 

Семена за медоносни цветя Bee happy