Сухи пасти Tortina

опаковки, декември 2018
Редизайн на гама опаковки Тортина. Клиент: Makprogres doo
Сухи пасти Tortina

Сухи пасти Tortina. Вкусове: мляко и кайсия

Задачата на редизайна на сухите пасти Tortina включваше цялостно осъвременяване на изгледа на опаковките, заснемане и ретуш на илюстрациите с отчитане на актуалните пазарни тенденции и промените във визуалното възприятие на потребителите. В резултат се получиха опаковки, които станаха крайъгълен камък и пример при по-нататъшната работа за Макпрогрес. Променени бяха и единичните опаковки на сухите пасти.

 

Сухи пасти Tortina. Разгъвка

Сухи пасти Tortina. Ягода и Какао

Сухи пасти Tortina. Кайсия и Мляко