BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Neoglinid

кутии, блистери и листовки, юни 2008
Опаковки, блистери и листовки.
Клиент: Необалканика
Опаковки,
 блистери и листовки за лекарствен продукт Неоглинид. Клиент: Необалканика

Кутия и блистери за Неоглинид. 2 мг

Производствената листа на Необалканика се увеличава. Задачите са известни. Придържането към фирмения стил е задължително. Няма спорове с Изпълнителната агенция по лекарства. Размера на блистерите на Неоглинид е същия както на Неоглим с изключение на броя в една опаковка.

Репаглинид. 1 мг

Приехме да запазим два от трите габарита непроменени.

Голямата височина на опаковката в сравнение с други от листата на производителя остава много допълнително място. Въпреки това ние успяхме да запазим характерното излъчване без да се налагат кардинални промени в концепцията.

Неоглинид. 0,5 мг

 

 

 следващ проект: >> Neocalcin