Neoformin

Графичен дизайн и предпечат на опаковки, октомври 2002
Опаковки и блистери. Дизайн и предпечат. Клиент: Необалканика
Опаковки и блистери. Дизайн и предпечат. Клиент: Необалканика

Опаковки и блистери. Дизайн и предпечат. Клиент: Необалканика

Неоформин е новото попълнение в редиците на Необалканика. След толкова време всичко по опаковките е избистрено. Останало е преди всичко голямото внимание към текстовете и цветовия колорит.

При цветовата индикация за количеството активно вещество се стремим да присъства поне в единия вид опаковка този определящ продукта. Така успяваме често да редуцираме броя използвани цветове.

Опаковки и блистери. Дизайн и предпечат. Клиент: Необалканика