Napolitan wafers 160 g

опаковки, май 2014
Серия опаковки за вафли Napolitan Wafers 160 гр. Клиент: Макпрогрес
Серия опаковки за вафли. Клиент: Макпрогрес

Napolitan wafers 160 g Cocoa

Поредната адптация на дизайн за опаковка от семейството на Napolitan Wafers. Характерно за бизнес-почерка на Макпрогрес е, че те систематично изследват всички възможни начини на опаковка и разфасовка на успешните си продукти. А може би и затова продуктите им са успешни?

Napolitan wafers 160 g Hazelnut

Napolitan wafers 160 g Milk & Cocoa