BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Magnum Medical галиев термометър

Графичен дизайн и предпечат, юни 2021
Опаковка. Клиент: ДСБ ООД
Опаковка за термометър Magnum Medical. Клиент: ДСБ ООД

Страни опакова за термометър. Клиент: ДСБ ООД

Поредното допъление в гамата продукти на Magnum Medical. Термометърът е безопасен, щадящ, винаги готов за употреба, подходящ за всеки дом. Което казва и дизайна на опаковката.

Опаковка за термометър - разгъвка. ДСБ ООД

 

 следващ проект: >> Биг бег Екофол