Lungene Combo Rapid Test

Адаптация на дизайн и предпечат на опаковка и листовка за пациента, април 2022
Адаптация на дизайн на опаковка. Клиент: ДСБ ООД
Lungene Rapid Test COMBO,
 опаковка и листовка за пациента,
  Клиент: ДСБ ООД

Lungene Rapid Test COMBO, опаковка и листовка за пациента,  Клиент: ДСБ ООД

Адаптация на опаковка за комбиниран бърз ин витро антигенен тест на Lungene. Тук предизвикателството беше да съберем цялата необходима информация в наличен размер щанца и същевремено да запазим като композиция и излъчване оригиналния дизайн на продукта. Листовката за пациента и схемите в нея отнемат винаги от времето за проктиране и предпечат.

Lungene Rapid Test COMBO, опаковка и листовка за пациента,  Клиент: ДСБ ООД

Lungene Rapid Test COMBO, опаковка и листовка за пациента,  Клиент: ДСБ ООД