Лактима Балкан десерти

опаковки, октомври 2012
Лактима Балкан десерти. Дизайн,
 илюстрация и предпечат. Клиент: Лактима
Серия опаковки. Дизайн, илюстрация и предпечат. Клиент: Лактима

Кисело млечни десерти. Горска ягода

За да работим с клиент са необходими три предпоставки: диалогът да е базиран на взаимно уважение, да е коректен в плащането, да сме доволни от постигнатите резултати като дизайн. Или поне две от тях да са налични. Този дизайн допринася за третото условие.

Характерно за техните проекти е съчетаването в един продукт на две технологии за печат, като едната от тях е изключително капризна. Въпреки, че залагаме тази особеност още на етап дизайн, си знаем, че когато дойде време до предпечат и производство, ще се наложи да отделим доста усилия, за да стане крайния продукт както сме го проектирали.

Кисело млечни десерти. Бисквита

Само на тема „как да цветоотделим и отпечатаме бисквитката“ бяха посветени срещи и съвещания. А тепърва предстояха „малинката“ и „ягодката“.

 

Кисело млечни десерти. Малина