Grow City, Мулти компост, 20 л

серия опаковки, януари 2024
Графичен дизайн на серия опаковки. Клиент: Дни Би Ем ЕООД
Опаковка City Grow,
 серия опаковки,
 20 литра. Клиент: Джи Би Ем ЕООД

Опаковка City Grow,
 Органичен мулч,
 20 литра. Клиент: Джи Би Ем ЕООД

Задача: Да се проектира серия опаковки за органичен мулч, органичен субстрат и фина почва, като основната цел е тяхното последователно използване като слоеве в едни и същи повдигнати лехи или саксии. Това трябва да е развитие на продуктите под марката Grow City.  И тази серия опаковки трябва да запази изискванията за липсата на какъвто и да е печат в областите на лепене. Това ограничение ни задължава да присъства бялото поле като неделима част от опаковката.

Опаковка City Grow,
 Органичен мулч,
 20 литра. Клиент: Джи Би Ем ЕООД

Опаковка City Grow,
 Органичен субстрат,
 20 литра. Клиент: Джи Би Ем ЕООД

 

Опаковка City Grow,
 Органичен субстрат,
 20 литра. Клиент: Джи Би Ем ЕООД

 

Опаковка City Grow,
 Фина почва,
 20 литра. Клиент: Джи Би Ем ЕООД

Опаковка City Grow,
 Фина почва,
 20 литра. Клиент: Джи Би Ем ЕООД