Green Expert, тревна смеска

графичен дизайн и предпечат на серия опаковки, декември 2016
Серия опаковки за тревни смески. Графичен дизайн и предпечат.  Клиент: Джи Би Ем Комерс
Green Expert

Green Expert. Серия опаковки за тревни смески. Клиент: Джи Би Ем Комерс

 

Green Expert  е иновативна серия висококачествени тревни смески, създадени, за да постигнат отлични резултати в градината. Те са развитие и допълнение на специализираните семена за треви Лактофол Ботаника. В дизайна на опаковките е търсено въздействието за качествен продукт, адресиран към конкретна група потребители и едновременно с това дава ясна представа за специфичната област на употреба.

Green Expert. Серия опаковки за тревни смески. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Green Expert. Серия опаковки за тревни смески. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Green Expert. Серия опаковки за тревни смески. Клиент: Джи Би Ем Комерс

За тази серия бяха разработени и пиктограми, които носят известна приемственост с други опаковки на производителя и ясно показващи определеното действие. Освен ясната графика, те имат възможност да използват и подкрепящия цвят на всяка една опаковка от серията.