Green Expert

опаковки, януари 2017
Green Expert
Серия опаковки за тревни смески. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Green Expert. Серия опаковки за тревни смески. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Нова серия тревни смески Green Expert, развитие и допълнение на специализираните  семена за треви Лактофол Ботаника. В дизайна на опаковките е търсено (и намерено) излъчването на качествен, елитен продукт. Запазена е връзка с първоначалната серия опаковки. Съвременният изглед адресира точно кръга от потенциални потребители и едновременно с това дава ясна представа за специфичната област на употреба.

Green Expert. Серия опаковки за тревни смески. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Green Expert. Серия опаковки за тревни смески. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Green Expert. Серия опаковки за тревни смески. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Green Expert. Серия опаковки за тревни смески. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Green Expert. Серия опаковки за тревни смески. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Green Expert Best Golf. Серия опаковки за тревни смески. Клиент: Джи Би Ем Комерс