Demagro

графичен дизайн и предпечат на етикети и контраетикети, декември 2019
Серия етикети за течен тор. Клиент: Екофол
Етикети за течен тор Demagro 10л. Клиент: Екофол

етикети Demagro COMPLEX 10-10-10

Етикети и контраетикети, поръчани и разроботени за румънската фирма Demagro Fert и произведени от Екофол. Интересно е графичният дизайн да отговаря на желанията на клиента и същевременно да се съобразява с изискванията на производителя за форма, големина, цвят и задължителни атрибути... и цена. Същевременно всичко това се съгласува със закони и разпоредби и на двете страни.  етикети Demagro AMINO 50 етикети Demagro ZINC Zn EDTA 6%