West Forms

Търговска марка, май 2012
Търговска марка, графичен знак, приложение.
Tate Martin gallery, лого

 

Fonderia Albinese, лого

ПРОЕКТИ ОТ НАФТАЛИНА. Графичният знак е разработен на базата латинските букви W и F. Работилницата за обработване на метални изделия пожела строги и прави греди да изграждат двете букви, образуващи единен графичен елемент. Постарахме се да има излъчването на режещ и здрав инструмент. Дизайн: Александър Георгиев.

Fonderia Albinese, лого

Fonderia Albinese, лого

Fonderia Albinese, лого

Tate Martin gallery, лого

West Forms, лого

West Forms, лого