Булвария

Лого, фирмена идентичност, октомври 1997
Лого и фирмена идентичност.
Булвария,
 Графичен знак,
 фирмен стил,
 акцидентни материали

Булвария,
 Графичен знак,
 фирмен стил,
 акцидентни материали

ПРОЕКТИ ОТ НАФТАЛИНА. Развитието на Булвария като основен дилър на Опел в България, доведе до развитие и на фирмения стил на фирмата. Графичен знак (лого) и задължителен фирмен шрифт замениха различните логотипи и цветове в рвкламните материали. Беше налице разбиране, че не може всеки сам да преценява как да изглеждат визитните картички, бланки и пликове. От този момент всички имаха ръководство за използване на фирмения стил, което задължително трябваше да бъде спазвано... дори от директорите. Такива бяха времената, така идваха и правилата. Всъщност, не откривахме топлата вода...  Дизайн: Александър Георгиев.

Булвария,
 Графичен знак,
 фирмен стил,
 акцидентни материали

Булвария,
 Графичен знак,
 фирмен стил,
 акцидентни материали

Булвария,
 Графичен знак,
 фирмен стил,
 акцидентни материали

Булвария,
 Графичен знак,
 фирмен стил,
 акцидентни материали

Булвария,
 Графичен знак,
 фирмен стил,
 акцидентни материали

Булвария,
 Графичен знак,
 фирмен стил,
 акцидентни материали