(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

ТУНКВАНА СУХА ПАСТА ПРЕСТИЖ (КУТИЯ ЗА 12 БРОЯ)

Успоредно с разработването на дисплейните кутии за „Суха паста“ на Престиж отделихме ресурс и време за стандартните за този продукт кутии, съдържащи 12 броя пасти. Основните проблеми бяха в запазването на баланса между светложълтия фон и идентификационния цвят за различните вкусове.

Адаптацията на приетата посока за единичните опаковки породи някои проблеми. Един от тях беше запазването на емоцията и на страни на опаковката, в които отсъства допълнителния цвят. Присъствието на търговската марка в негатив, заедно с графичния знак на производителя (отново в негатив) също намери своето практично решение.

Проблем при предпечата и най-много при печата бе избора на подходящ картон и интензивността на жълтия идентификационен цвят за пастите с ванилов крем.

Предизвикателство за студиото беше и контролирането на заложения още в единичната опаковка проблем. Навлизането на синия цвят в основния бледожълт неминуемо създава възможност за появата на зелен страничен ефект при печата. Тази област наистина изглеждаше изключително деликатна.

Идеята за показване на точната информация за броя на пастите в кутията ни осени веднага. Директното показване, че опаковката съдържа две опаковки по шест пасти е в помощ на потребителя. Разделените на две вътрешни опаковки запазват продуктите при отварянето им.

 

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.