(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Семена за треви Лактофол ботаника

Гамата опаковки за тревни смески Лактофол ботаника е демонстрация каква трябва да бъде идеалната опаковка. С две думи: „Нищо излишно!“ Дизайнът на гамата опаковки е развитие на идентичността на бренда Лактофол в измерение „опаковка“. 

Името на всяка смеска се отнася пряко към предназначението й. Заедно с описанието и бренда се открояват върху равния тъмен фон, който също така рязко откроява поясняваща употребата илюстрация. Задължителни елементи са указанията за употреба, хармонично съчетани с грамажа на продукта. Обединителен елемент в опаковките, освен композицията и цветовата гама, е стилизираното изображение на трева, което, както ще видим в следващите опаковки, допринася за идентичността им независимо от грамажа, технологията на изпълнение и вида опаковка.

Оставени са обширни полета върху гърба и страниците на опаковките, които поместват изчерпателна информация за съдържанието, начина на приложение и производителя.

Освен в базовият грамаж от 1 кг, дизайнът е адаптиран на практика без всякакви изменения и компромиси и за опаковките от 500 г. там, където е уместна тази разфасовка.

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.