Natura. Naturally Healthy

Проектът Natura заема съществено място в работата на студиото през 2013-та година. Създали сме дизайн на стотици търговски марки и хиляди опаковки, но този проект концентрира в едно усилията и уменията ни.

Започнахме от търговската марка Natura със слоган „Naturally healthy“, която обединява много видове продукти в най-различни като материал, предназначение и размер опаковки, описани в творческото задание. В него присъстваха още: сектора от пазара, позиционирането и целевата група, конкурентите. Освен тази информация включихме в действие познанията си в маркетинга и графичния дизайн. Години наред работим с Макпрогрес и имаме представа за размаха на дейността им, темпа на работа и динамиката им на развитие, обичайните им канали на дистрибуция, начина на комуникация, коректността. Без цялата тази информация и опит създаването на търговската марка, графичната концепция на опаковките им и самите опаковки не би било възможно.

Търговската марка Natura трябваше:

  • да излъчва посланието си и слогана със самата визия;
  • да може да се тиражира чрез най-различни технологии и материали, независимо от композицията и начина на употреба;
  • да присъства уместно на пазарите в Европа, Близкия изток и навсякъде по света;
  • да създава положителна нагласа сред хората, за които качеството на живот и съответно – на начина, по който се хранят, са съществени ценности;
  • да създава нови клиенти;
  • да служи като гарант за качеството пред лоялните си клиенти;
  • да е кауза на стотиците хора, заети с производството, управлението и продажбите на продуктите Natura.

Мащабът на проекта предполага пълен ангажимент от всички, които работят по него. За нас това конкретно означава внимателно изследване на пазара, набелязване на посоките, в които ще се работи, разработване и изследване на всеки възможен вариант – от първите скици върху белия лист, през упорита работа до финалните обсъждания, на които се определят добрите варианти, които могат да бъдат представени на клиента за обсъждане и одобрение.

Избраните за втори кръг марки се тестват върху опаковки на подобни продукти, за да може клиентът да надникне в бъдещето и да си представи как ще изглежда марката му на реални опаковки наредени върху щандовете на магазина.

След относително кратък период на много интезивна работа е финализирана и избрана окончателната версия на търговската марка. Оттук нататък тя придобива силата на закон.

Графичният образ на търговската марка Natura съчетава логотипа и логото, като графичната част се вгражда във високата буква „t“. Графиката на листенцата успешно внушава идеята за свежест, растеж и природа, без да създава впечатление за конкретен вид растителност. Тя може да се прочете и като трева, и като храст, и като дърво, което е изключително  удачно предвид богатия асортимент продукти, които ще се продават под тази марка и разпознаването на конкретен вид растителност или продукт е неуместно и вредно. Формата на стилизираните листенца успешно контрастира на шрифта, който е спокоен и четивен.

Шрифтът, който е избран за основа, е VAG Rounded, добре известен и нерядко прилаган при дизайна на марки и продукти от хранителната индустрия, което означава, че общата визия на знака ще бъде приета благосклонно и без резерви от целевата група на търговската марка. Изведеното от буквата „t“ растение също така води към несамоцелна трансформация в логотипа, която го превръща в уникално произведение.

Търговската марка Natura трябва да може да се интегрира с много елементи, да може да се появява върху различни изображения или цветни подложки, без да губи своята цялост, четивност и внушение. Затова неразделна част от графичното й изображение е подложката със заоблени ъгли, която форма кореспондира пряко със заоблените греди на шрифта. Така логотипът може да бъде бял винаги, без значение от медията, върху която ще се тиражира, а в западно-европейската култура бялото се свързва винаги с чистота и естественост – внушения, които са задължителни в случая.

Подложката, освен, че обособява успешно търговската марка, независимо от средата, в която тя се разполага, позволява и успешното добавяне към нея на слогана „Naturally healthy“, който се вписва в хоризонтална лента, включена в общата форма на подложката.

Цветовата гама на търговската марка е предсказуема и произлиза съвсем логично от насочеността й. Възможните основни тонове трябва да препращат към природа, и по-точно – към растителност, заради произхода на продуктите, или към земя. Изборът на двата зелени цвята и елиминирането на останалите възможности допринася за монолитния изглед на марката. От една страна ползването близки цветове прави марката монолитна, а от друга – достатъчната разлика между тоновете отделя категорично елементите й.

Всичко казано дотук не са размисли от вида „какво е искал да каже автора?“ Процесът на дизайн преминава през удивително число варианти и избори. Някои от тях са осмислени и осъзнати, а други се правят на база интуитивна преценка, основа на която е огромния опит, който е научил окото и ума да забелязват детайли, които човек извън занаята не би забелязал и оценил.

< назад