(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Меденки

Както всеки знае, във Вехтия и Новия Завет на маркетинг специалистите е записано, че няма такова понятие като „Най-добър дизайн“. Дизайнът не съществува в безвъздушното пространство, той е в пряка връзка с продукта, местата ма продажба, потребителите и обществото. Добрият дизайн е адекватния на средата и времето си дизайн.

Представяме нашето схващане за добър дизайн: сръбският вариант на меденките с марка Винчини.

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.