(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Кисело-млечни напитки

В грамотния дизайн има нещо много характерно: всеки елемент присъства обосновано на своето място и няма нищо излишно. Може да „ми харесва“ или да „не ми харесва“, но отключва в потребителя правилната емоция и му внушава правилния образ. Купувачът в кварталната „Била“ или в близкия „Кауфланд“ не знае и не може да си представи колко предсказуемо е поведението му и колко тънко е манипулиран от добрите маркетолози и добрите дизайнери.

Имаше добра дефиниция за майстор-разказвач в един хубав филм: „да знае и да може да натисне правилните бутони в човека“. Тези етикетчета го правят, въпреки безумно кратките срокове, които имахме за създаването им.

 

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.