(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Irinotecan

Миниатюрите продължиха с желанието на Cipla за графичен дизайн и предпечат на серия опаковки и етикети за техни продукти. Обвързването им цветово с опаковките използвани на други пазари беше задължително. Задължително беше и запазването на големината и вида на опаковките. Останалите задължителни елементи ги знаехме ние и ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата). Първия продукт на който обърнахме внимание беше Иринотекан Хидрохлорид Сипла. 

Надявахме се следващите от серията да не ни поднесат непредвидени изненади. Тази опаковка би трябвало да съдържа най-дългото название и най-много обяснителен текст.

 

 

 

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.