(CC) BY-NC-ND
Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License. Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Бисквити Petit Beurre

Обикновени бисквити, стандартно име, обикновен и грамотен дизайн, адаптиран за съответните грамажи. Наличието на подобен продукт в портфолиото на производителя е като шрифта „Таймс“ за всяко сериозно типографско студио — задължително присъствие. Илюстрацията като стил и колорит хармонира с дизайна на опаковката.

 

< назад
Sorry, Anynews requires Website Baker 2.7 or higher.