Каско градушка

Постер,  юли 2015

Каско градушка
Постер. Графичен дизайн и предпечат.
Клиент: Булстрад

застрахователнен продукт Булстрад Каско Градушка

Началото на застрахователния продукт Булстрад Каско Градушка дойде от добрата идея на екипа на Булстрад и особеностите на българското национално лято. Първо беше създадена документацията за самия продукт (работата по документацията на Булстрад е сага, продължаваща вече пета година, която заслужава подробно описание). Следващата точка от дневния ред беше графичната концепция за рекламните материали на този актуален застрахователен продукт. Концепцията е материализирана в рекламния плакат. Строг, пестелив, категоричен, „Булстрадски“ дизайн, който цели директно внушение. Невъзможно къси срокове. Добър резултат.