Моята градина в 5 кв. м, бирена подложка

Графичен дизайн и предпечат, март 2023
Графичен дизайн и предпечат. Клиент: Джи Би Ем Комерс
бирена подложка,
 Моята природа в 5 кв. м,
 Джи Би Ем Комерс

 

бирена подложка,
 Моята природа в 5 кв. м,
 Джи Би Ем Комерс

Задачата е да се направи дизайн на бирени подложки, които да са част от представянето на търговската марка в магазините на Бриколаж. QR-кода води до регистрация на желаещите да са присъединят към любителите на малките градини на балкона и визможността по-рано да гледат филмчетата за създаването и развитие на балкон-градината.

бирена подложка,
 Моята природа в 5 кв. м,
 Джи Би Ем Комерс

бирена подложка,
 Моята природа в 5 кв. м,
 Джи Би Ем Комерс

бирена подложка,
 Моята природа в 5 кв. м,
 Джи Би Ем Комерс