Micro Snack, дипляна 110х160 мм, 12 стр.

дипляна тип хармоника, декември 2023
Графичен изайн на дипляна. Клиент: Джи Би Ем
дипляна тип хармоника,
 12 стр. Клиент: Джи Би Ем ЕООД

дипляна тип хармоника,
 12 стр. Клиент: Джи Би Ем ЕООД

Задача: Да се изработи дипляна, подкрепяща колекцията от семена Micro Snack. Тя е пряко насочена към купувача и по-скоро е наръчник за отглеждане на семената, отколкото релкламен материал. Размерът и е 11х16 см, 12 странички. Той е съобразен с големината на опаковката на семената и дисплейната кутия към тях. Сгъването е тип хармоника. Проектирана е така, че при нужда, да може в горния край да има евро отвор за поставяне по стелажите в магазина.

дипляна тип хармоника,
 12 стр. Клиент: Джи Би Ем ЕООД

дипляна тип хармоника,
 12 стр. Клиент: Джи Би Ем ЕООД

дипляна тип хармоника,
 12 стр. Клиент: Джи Би Ем ЕООД

дипляна тип хармоника,
 12 стр. Клиент: Джи Би Ем ЕООД