Алтернативен туризъм

брошури, май 2011
Брошури. Клиент: Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
Алтернативен туризъм в България

Религиозен туризъм. Спортен туризъм

Параметрите на подобен проект се задават от основния клиент. Обикновено те са непълни и допускат тълкувания. Безспорно беше ясно, че става дума за серия печатни материали, които представят България като място за алтернативен туризъм. „Алтернативен“ за дизайнера означава оформление, което създава емоция. Серия означава цветова диференциация на брошурите. Отчитаме и факта, че според изискванията „логото“ на България (долен десен ъгъл) може да се появява само на бял фон.

РазтвориМодулът е резултат на компромиса списание — рекламна брошура, която удовлетворява основните изисквания: ясно различимо заглавие, основен текст и врязвания за по-специфична информация. Текстовите полета са подчинени на изискванията за хигиената на четене.

Спортен туризъм. Издания на различни езици​​​​​​​Оформлението трябва да позволява използването на различни езици. Български, английски, испански, френски, руски, немски. Това продиктува избора на шрифта и начина, по който се компенсира различния обем на текста в езиковите варианти.

Религиозен туризъм. Издания на различни езици

Накратко: макар че не дизайнът е водещ в подобни проекти, нашето предложение беше възприето като еталон за другите печеливши участници. Повече или по-малко успешно той беше повторен не само в тези две, а и в останалите десет брошури.

 

За подробен преглед:

България. Спорт: на български, немски, испански, френски, руски, английски
България. Религия: на български, немски, испански, френски, руски, английски